Wie doet wat op obs De Optimist?

Schoolleider

De schoolleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Daarnaast is zij adviseur van de medezeggenschapsraad, bewaker van het onderwijsleerproces en helpdesk bij problemen. De schoolleider steunt, volgt en begeleidt de leerkrachten, en faciliteert hen en de kinderen door een efficiënte inzet van financiën en middelen. De schoolleider ontwerpt het systeem (de school) waarin leerkrachten én leerlingen optimale kansen op leren en ontwikkelen hebben. Daartoe werkt de schoolleider zowel aan de cultuur (communicatie) en de structuur (wat regelen we om teamleren mogelijk te maken). De schoolleider ontwikkelt samen met het team de visie en houdt deze levend. De schoolleider blijft zelf op de hoogte van ontwikkelingen met betrekking tot leiderschap en volgt hiervoor relevante trainingen.

Intern begeleider

De Optimist heeft een intern begeleider. De intern begeleider is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van alle zorg en begeleiding binnen de school. Zij is er voor de leerlingen die speciale aandacht en zorg nodig hebben, vragen van de leerkrachten, kinderen en ouder(s). Ze bekijkt samen met de groepsleerkracht wat kinderen nodig hebben. De intern begeleider coördineert voor het team alle zaken rondom de zorg en coacht de leerkrachten hierbij. Er is overleg met de directie en betrokkenheid bij het toekomstig beleid. De intern begeleider heeft daarnaast contact met externe instanties die bij de begeleiding van de leerlingen betrokken zijn.

Leerkrachten

De hoofdtaak van de leerkrachten is lesgeven. Daarnaast zijn leerkrachten ook coach. Ze begeleiden de kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling. Door te observeren en te analyseren of een kind vooruitgang boekt en bereid is om nieuwe dingen te leren. Als een kind stilstaat in zijn ontwikkeling onderzoeken zij waar de obstakels zitten en maken ze (eventueel samen met de intern begeleider) een plan van aanpak. De leerkrachten zijn daarnaast de contactpersonen voor de ouders. De leerkracht probeert een omgeving te creëren, waarin kinderen voortdurend kunnen leren. Dit betekent een omgeving waarin:

  • innerlijke betrokkenheid ontstaat, passie voor leren bij leerlingen én leraren.
  • samen dingen leren die er toe doen in onze tijd.
  • we zin in leren hebben, omdat we de zin van het leren zien.
  • alle mogelijkheden worden benut die de kwaliteit van het denken en van de interactie verbeteren.
  • verschillende vormen van intelligentie en intelligent gedrag worden ontwikkeld.
  • we zelf invloed hebben op onze leerprocessen.
  • alle leerlingen en leerkrachten als speciaal worden gezien en niet worden ingedeeld in winnaars of verliezers, slim of niet slim.

Ondersteunend personeel

Bij ons op school hebben we onderwijsassistenten, ICT’ers, een event manager en conciërges als extra ondersteuning. De conciërges assisteren de directeur en het team bij diverse werkzaamheden. De onderwijsassistenten worden ingezet in de groepen 1 tot en met 4. De ICT’ers ondersteunen met name de leerkrachten en de intern begeleider bij ICT-vraagstukken.

Design en technische realisatie door Smeedijzer Internet