De basisschool heeft een optimistisch en betrokken team. We werken met plezier en kijken positief naar de mogelijkheden van ieder kind. Basisvaardigheden zoals taal, lezen, rekenen en kennis vormen de kern van het onderwijs. Maar we bereiden kinderen ook goed voor op het leven in de maatschappij. Hoe wij dat aanpakken?

Boeiend onderwijs

We zorgen ervoor dat de leerstof voor kinderen betekenis krijgt en boeit. Daardoor gaan ze zichzelf vragen stellen, verbanden leggen en de wereld bekijken vanuit een groter geheel. Om dit te bereiken werken we (wat betreft de zaak- en creatieve vakken) in thema’s en bieden we de leerstof in samenhang aan. We zetten een diversiteit aan werkvormen in. Kinderen leren onder andere door te spelen, te ontdekken, te onderzoeken en samen te werken. Wij zorgen voor een leeromgeving waarin iets te beleven valt en waarin kinderen worden gestimuleerd na te denken en met elkaar in gesprek te gaan. Door de wereld in de school te halen, en ook zelf de wereld in te gaan, gaat de leerstof leven.

Meedenken over koers

We betrekken kinderen bij hun ontwikkeling door ze keuzemogelijkheden te bieden en ze mee te laten denken over hun leerproces. We laten kinderen bijvoorbeeld kiezen uit opdrachten en vormen van verwerking. Vanaf groep 1 leren we kinderen onderzoeksvragen te stellen. Als kinderen deze vaardigheid beheersen, gaan ze tijdens het werken in thema’s met eigen onderzoeksvragen en opdrachten aan de slag. Wij stellen vragen, luisteren en kijken wat het kind kan. Wat moet je nog leren? Hoe kunnen we dat het beste aanpakken? Belangrijk is dat ze er zelf over nadenken. Zo ontdekken ze wat ze moeten doen om op koers te blijven en komen talenten bovendrijven. Dat maakt kinderen verantwoordelijk en trots.

Sterke verbondenheid

We zorgen voor een sterke onderlinge verbondenheid. Zodat kinderen het gevoel hebben dat ze erbij horen en iets voor anderen kunnen betekenen. Dat doen we door ze te laten meepraten en meebeslissen. Kinderen worden aangesproken als lid van de gemeenschap. Met elkaar kijken we hoe we op volle kracht verder kunnen. Samen zorgen we voor een sfeer waarin we respect hebben voor elkaar, waarin we kunnen lachen, nat mogen gaan en waarin we elkaar helpen. In De Optimist valt niemand overboord. We leren kinderen bewust over verschillen in de samenleving en deze te respecteren. Dat is nodig om te ontdekken wie je bent, maar ook om erachter te komen hoe je iets voor een ander en de wereld kunt betekenen. Door een sterke verbinding met ouders zorgen we voor de beste ontwikkeling van en kansen voor alle kinderen.

Elkaars kracht gebruiken

Wij zorgen voor toekomstgericht en kwalitatief goed onderwijs. Dat doen we onder andere door onszelf en ouders steeds kwaliteitsvragen te stellen. Is ons onderwijs passend en actueel? Doen we de dingen goed? Wat moeten we zelf nog leren? We geven daarmee sturing aan onze eigen ontwikkeling. Daarnaast maken we gebruik van elkaars kracht door talenten en expertises van ons team schoolbreed in te zetten. Ook zetten we expertises van ouders, verenigingen en organisaties in. Want als mensen doen waar ze goed in zijn en waar ze energie van krijgen, zorgt dat voor betere resultaten.

De Optimist is voor kinderen de meest veilige zeilboot om zelfstandig te leren zeilen. Hebben ze het eenmaal onder de knie, dan kunnen ze alle zeeën bevaren en fier en op eigen kracht de wereld in. Dat is wat wij met ons onderwijs willen bereiken.

Design en technische realisatie door Smeedijzer Internet