We hebben op school een medezeggenschapsraad (MR). Medezeggenschap houdt in dat meerdere partijen invloed kunnen uitoefenen op besluiten. De MR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding (drie ouders en drie leerkrachten). Diverse beleidspunten van het bestuur hebben het advies en/of de instemming van de MR nodig. Denk bijvoorbeeld aan de inhoud van de schoolgids en het schoolplan. De verslagen van de MR liggen ter inzage op school. De MR-vergaderingen zijn openbaar. U moet zich wel van tevoren aanmelden. Betrokkenheid bij en interesse in de school zijn de belangrijkste vereisten voor ouders om actief te kunnen zijn in de MR. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders. Als er verkiezingen worden gehouden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht via de nieuwsbrief van de school.

Design en technische realisatie door Smeedijzer Internet