De Optimist is een openbare school die toegankelijk is voor alle kinderen, zonder onderscheid te maken in godsdienst, maatschappijopvatting of achtergrond. Er is aandacht voor overeenkomsten en verschillen. We leren kinderen respectvol met elkaar om te gaan. De opstelling van de leerkrachten is hierbij neutraal – we spreken geen voorkeur uit voor een bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting- , maar we hebben zeker aandacht voor waarden en normen. Het thematisch werken speelt hierin een belangrijke rol. De leerkrachten brengen diversiteit actief, met kennis van zaken, respectvol en wakend voor be├»nvloeding of stereotypering van groepen over het voetlicht.

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zich veilig en geborgen voelen, betrokken zijn bij hun eigen leerproces en goed onderwijs krijgen van onderwijsprofessionals van binnen en buiten de school. De school is voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Leerlingen komen voornamelijk uit Delfzijl. De Optimist start schooljaar 2021-2022 met 270 leerlingen.

Design en technische realisatie door Smeedijzer Internet