Obs De Optimist is sinds augustus 2021 gefuseerd en is sinds 8 mei 2023 gehuisvest in een nieuw gebouw (Kindcentrum Delfzijl West) aan de Jachtlaan 9c te Delfzijl. Het kindcentrum wordt gedeeld met cbs Ravelijn, kbs Sterre der Zee en kinderopvang Kids2b. Waar mogelijk werken we samen.

Design en technische realisatie door Smeedijzer Internet