Linda de Groot

Schoolleider
obsdeoptimist@marenland.org
lindadegroot@marenland.org

Inge Lap

Sociale veiligheidscoördinator
Intern begeleider
ingelap@marenland.org

Jermain Briët

vakleerkracht gymnastiek j.briet@hvdsg.nl

Locatie Gersteland

Lisanne Srowig

Leerkracht groep 1/2a
lisannesrowig@marenland.org

Mariska Klimp

Onderwijsassistent groep 1/2a

Diana Landman-Deen

Leerkracht groep 1/2b  Lid personeelsgeleding MR
dianadeen@marenland.org

 

Marga Lamain

maandag ambulant
dinsdag/woensdag
Leerkracht groep 1/2b
margalamain@marenland.org

Aysun Asci

Klassenassistent groep 1/2b

Mirna Kamminga

leerkracht groep 1/2
mirnakamminga@marenland.org

Esther Bruggers

Onderwijsassistent groep 1/2c

Marlot Stefes

Leerkracht groep 3a
marlotstefes@marenland.org

Annemiek Lamain

Leerkracht groep 3b

Charon Goedkoop

Leerkracht groep 3b

Anita de Vries-Dorenbos

Leerkracht groep 4
anitadorenbos@marenland.org

Simona Helmus

Leerkracht groep 5a simonahelmus@marenland.org

Elvira Scholtens-Habets

Leerkracht groep 5b
elvirascholtens@marenland.org

Karolina Groenboom

Leerkracht middenbouw Lid personeelsgeleding MR
karolinagroenboom@marenland.org

Peter Martens

Conciërge

Merel Valkema

Invalleerkracht

Locatie Gevelsteen

Lydian Kramer

Leerkracht groep 6
lydiankramer@marenland.org

Bram Roggeveld

Leerkracht groep 7 Lid personeelsgeleding MR
ICT
bramroggeveld@marenland.org

Kirsten de Weert

Leerkracht groep 6/7
kirstendeweert@marenland.org

Jeroen Doornbos

Leerkracht groep 6/7 en 8a
ICT
Jeroendoornbos@marenland.org

Corina Oenema

Leerkracht groep 8a
Event manager
Cultuurcoördinator
corinaoenema@marenland.org

Nienke de Hoop

Leerkracht groep 8b
Rekencoördinator
nienkedehoop@marenland.org

Linda Raangs

Leerkracht groep 8b Taalcoördinator
lindaraangs@marenland.org

Jan Boer

Conciërge

Design en technische realisatie door Smeedijzer Internet