Fier en op eigen kracht de wereld in

Onze basisschool heeft een optimistisch en betrokken team. We werken met plezier en kijken positief naar de mogelijkheden van ieder kind. Basisvaardigheden zoals taal, lezen, rekenen en kennis vormen de kern van ons onderwijs. We bereiden kinderen goed voor op het leven in de maatschappij. Hoe wij dat aanpakken?

Verder lezen..

Contact

Directeur: Linda de Groot

obsdeoptimist@marenland.org

Locatie Gevelsteen: 0596-615211
Locatie Gersteland: 0596-852718
:

Onze speerpunten

Boeiend onderwijs

We zorgen ervoor dat de leerstof voor kinderen betekenis krijgt en boeit. Daardoor gaan ze zichzelf vragen stellen, verbanden leggen en de wereld bekijken vanuit een groter geheel. Om dit te bereiken werken we (wat betreft de zaak- en creatieve vakken) in thema’s en bieden we de leerstof in samenhang aan.

Lees verder...
Meedenken over koers

We betrekken kinderen bij hun ontwikkeling door ze keuzemogelijkheden te bieden en ze mee te laten denken over hun leerproces. We laten kinderen bijvoorbeeld kiezen uit opdrachten en vormen van verwerking. Vanaf groep 1 leren we kinderen onderzoeksvragen te stellen. Als kinderen deze vaardigheid beheersen, gaan ze

Lees verder...
Sterke verbondenheid

We zorgen voor een sterke onderlinge verbondenheid. Zodat kinderen het gevoel hebben dat ze erbij horen en iets voor anderen kunnen betekenen. Dat doen we door ze te laten meepraten en meebeslissen. Kinderen worden aangesproken als lid van de gemeenschap. Met elkaar kijken we hoe we op volle kracht verder kunnen.

Lees verder...
Elkaars kracht gebruiken

Wij zorgen voor toekomstgericht en kwalitatief goed onderwijs. Dat doen we onder andere door onszelf en ouders steeds kwaliteitsvragen te stellen. Is ons onderwijs passend en actueel? Doen we de dingen goed? Wat moeten we zelf nog leren? We geven daarmee sturing aan onze eigen ontwikkeling. Daarnaast maken we gebruik van elkaars

Lees verder...
Design en technische realisatie door Smeedijzer Internet